Top

Welcome to Electronics Store INFINITYTECH become Official Distributor for Mobile Viewpoint In VIETNAM

INFINITYTECH become Official Distributor for Mobile Viewpoint In VIETNAM

Jun-30th, 2017 / INFINITYTECH chính thức là nhà phân phối các sản phẩm và giải pháp truyền dẫn Live Video 3G/4G Bonding của hang Mobile Viewpoint - Neitherland tại Việt Nam

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for DTV Innovations in VIETNAM

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for DTV Innovations in VIETNAM

Jun-24th, 2016 / INFINITYTECH chính thức là nhà phân phối các sản phẩm và giải pháp của DTV Innovations tại VIỆT NAM

 INFINITYTECH PROJECTS DEPLOYMENTS PICS

INFINITYTECH PROJECTS DEPLOYMENTS PICS

ẢNH CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN THỜI GIAN QUA

Tin hội thảo triển lãm - Exhibition/Show 2015

Tin hội thảo triển lãm - Exhibition/Show 2015

Tin hội thảo triển lãm - Exhibition/Show 2015

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for CLASS.X broadcast Graphics Solutions in VIETNAM

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for CLASS.X broadcast Graphics Solutions in VIETNAM

INFINITYTECH Chính thức là nhà phân phối các sản phẩm và giải pháp hãng Sản xuất CLASS.X cho các sản phẩm đồ họa truyền hình tại VIỆT NAM

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for D&R Electronica Audio On-air Console in Vietnam

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for D&R Electronica Audio On-air Console in Vietnam

INFINITYTECH chính thức trở thành phà phân phối các sản phẩm hãng Sản xuất âm thiết bị âm thanh chuyên dùng D&R Electronica trên thị trường Việt Nam

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for XeusMedia in Vietnam

INFINITYTECH become Official Authorized Reseller for XeusMedia in Vietnam

INFINITYTECH chính thức là nhà phân phối các sản phẩm và giải pháp Hãng XeusMedia trên thị trường Việt Nam


1-7 of 14« Trước  1  2  Sau »