Top

Welcome to Electronics StoreLIGHTING SYSTEM - Cung cấp, tích hợp và lắp đặt hệ thống ánh sáng cho TQ, Sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp


Mô tả:


 

INFINITY cung cấp , tích hợp thiết kế và thi công các hệ thống ánh sáng chuyên dùng cho trường quay, sân khấu biểu diễn, nhà hát.

 

+ Hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp phim trường: Công nghệ LED, Fresnel Halogen, Flourecent.

 

 

 

 

 

+ Hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp cho biểu diễn nghệ thuật, sân khấu biểu diễn: Công nghệ LED, Music co-laboration, Show.

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI